Defenselessness (not helplessness) by John (Shahovskoy, prince Dimitry; 1902-1989)

 

St Martyr Great Princess
Elisabeth Fyodorovna

 

Света Преподобномъченица
велика княгиня Елисавета Фьодоровна

       Defenselessness

All’s bound by a pledge of Earth –
A night for beasts, expanse for white birds;
But who can hide behind the whiteness,
and who can stand up for an angel?

No one’s more defenseless in the world than them
No one is deeper hidden in a cold world.
One must light fires up before them,
One must extol them with the loudest lyre

And say that Angels always when
Saving mortals fall into an abyss.
They walk along the wise men, like a star
Guard giving birth, and spare on demise.

How many insults, how many words
the world says all in vain about the angels –
“All is amidst foundations of the earth,
And Angels only simply cannot be!”

Ye Guardian Angel, if, though even loving,
Through inattention your whisper I have hurt,
Forgive me. I know that all will see you
in an hour of the latest farewell.

When dusk upon earth finally falls
And empty talks tie up forever,
All angels, just like ships, will come
To combat the last defenselessness.

A poem written by John, 
Archbishop of San Francisco

       Беззащитност

Всичко е свързано с поръка земна:
За зверовете – нощ, простор – за бяла птица;
Но кой ли може се укри зад белотата,
И кой – за ангела да се застъпи?


От тях по-беззащитни няма на света,
Няма по-укрити в тоз студен свят.
Пред тях трябва да се палят огньове,
Тях трябва да възпяват с най-силна лира

И да казват, че ангелите винаги когато
Спасяват смъртни, падат в пропастта.
Като звезда те с влъхвите вървят,
Раждането охраняват, кончина спестяват.

Но колко оскърбления и колко много думи
Светът изговорва за ангелите всуе –
“Всичко съществува сред земни основи,
И само ангели не съществуват!”

Ангеле-хранителю, ако макар да те обичам,
Твоя шепот израних със невнимание,
Прости ме. Зная, че теб ще видят всички –
в часа на късното свидание.

Когато сумрак падне над земята
И свържат се навек словата празни
Вси ангели ще дойдат, като кораби,
На бой с последната беззащитност.

Стихотворение, написано от Иоан, 
архиепископ Сан-Франциски
Advertisements